Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info


Viete akým spôsobom možno nadobudnúť vlastníctvo k nehnuteľnosti?

Pridané: 24.4.2020

Viete akými zákonnými spôsobmi sa môžete stať vlastníkmi nehnuteľnosti? Rada sa s vami podelím o moje skúsenosti aj v tejto oblasti.

Na úvod by som chcela ozrejmiť, čo je to NEHNUTEĽNOSŤ. Viacerých z vás istotne napadne byt v osobnom vlastníctve, rodinný dom, pozemok, nebytový priestor. Správne, podľa občianskeho zákonníka sa za nehnuteľnosť považuje pozemok a stavba spojená so zemou pevným základom. Takto znie definícia. Vedeli ste, že nie všetky nehnuteľnosti sú súčasťou obchodného obehu? Niektoré sú vo výlučnom vlastníctve štátu a nemožno ich predať. Uvediem napríklad prírodné liečivé zdroje, vodné toky, jaskyne. Teda nemožno kúpiť rieku Dunaj či Čierne more. 😊

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti možno nadobudnúť:

- zmluvou,

- dedením,

- rozhodnutím štátneho orgánu /napr. o vyvlastnení/,

- na základe iných skutočností  /napr. dražba..../,

Niektoré Vám v krátkosti popíšem.

Zmluvný prevod

Najčastejší spôsob nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosti je ZMLUVNÝ PREVOD. Medzi zmluvné prevody patrí kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva.

Aké má mať náležitosti kúpna zmluva opisujem v iných mojich článkoch. Niekto by si myslel, že sa vlastníkom nehnuteľnosti stáva podpisom kúpnej zmluvy, alebo dátumom zavkladovania kúpnych zmlúv a návrhu na vklad na kataster. Omyl. Pri kúpnej zmluve sa stávate novým majiteľom nehnuteľnosti až povolením vkladu do katastra nehnuteľnosti. Tento úkon sa dá odsledovať na UGKK SR katastrálny portál.

Katastrálny úrad pred právoplatným zápisom zisťuje mnoho skutočností a preveruje kúpnu zmluvu. Zaujíma ho napríklad či vlastník je oprávnený s nehnuteľnosťou nakladať, či zmluva obsahuje všetky náležitosti vyžadované zákonom, ako sú napríklad: výmera bytu, popis bytu, určenie podlahovej plochy bytu, súpisné číslo.....

POZOR:  Táto zmluva musí mať PÍSOMNÚ podobu, inak je neplatná. K zmluve sa prikladá potvrdenie správcu, že predávajúci nemá nedoplatky ani dlhy na úhradách za služby spojené s prevádzaným bytom. Toto potvrdenie je neoddeliteľná súčasť podania vlastníckeho práva na kataster.

Náležitostí, ktoré vyžaduje platná legislatíva pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti je dosť. Z toho dôvodu odporúčam, aby sa Vám o Vašu kúpnu zmluvu postaral šikovný právnik.

darovacou zmluvou sa stretávam v praxi ak napríklad rodič daruje svojim deťom dom, byt, ktorý niekedy ešte obýva. Pri takejto darovacej zmluve sa zvykne zriaďovať vecné bremeno (právo dožitia). Darovanie je bezodplatný druh prevodu nehnuteľnosti. Musí mať výhradne písomnú formu a musí byť presne určená darovaná nehnuteľnosť. Určite by som rada opomenula, že dar je možné za určitých podmienok vrátiť. Tak zo strany darcu aj obdarovaného.

Dedenie

Ďalším spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti je DEDENIE.

Dedením sa stávate majiteľom nehnuteľnosti v deň smrti poručiteľa /majiteľa nehnuteľnosti/. Je to zdĺhavý proces, ale ak sa nevyskytnú komplikácie, dá sa zvládnuť za cca 3 mesiace. Dedičské konanie začína súdom, ktorý na základe doručenia úmrtného listu z matriky automaticky pridelí a poverí notára. Notár poverený súdom vedie toto konanie do konca.

Dražba

Poslednou možnosťou nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorú by som rada spomenula je DRAŽBA.

Existujú dva druhy dražby a to dobrovoľná a exekučná dražba. Rozdiel medzi nimi je v osobe, ktorá je oprávnená podať návrh na vykonanie dražby, v osobe, ktorá je oprávnená vykonať dražbu .......

Dobrovoľná dražba je mimosúdneho charakteru. Dražbu môže nevrhnúť vlastník, alebo i záložný veriteľ. Vedie ju licitátor.

Exekučná dražba je jeden zo spôsobov ako sa voči dlžníkovi vykonáva exekúcia. Vykonáva sa na základe právoplatného exekučného titulu. Priebeh a výsledok podlieha súdu. Vedie ju exekútor.

 

V krátkosti som Vám popísala, aké sú možnosti nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti.  


Na mojej webstránke a facebooku publikujem články týkajúce sa mnohých otázok ohľadne nehnuteľnosti. Venujem sa témam, ktoré zaujímajú tak kupujúcich ako i majiteľov nehnuteľností


 Mgr. Andrea Repáňová
certifikovaný realitný maklér


Venujem sa predaju i prenájmu 
nehnuteľností v Bratislave a širšom okolí. Vo svete realít sa intenzívne pohybujem už viac ako 7 rokov, počas ktorých som úspešne zrealizovala desiatky obchodov a poskytla klientom množstvo cenných rád a tipov. 

Všetky články autora -->


 

Potrebujete poradiť? Napíšte mi