Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info


Kataster - predaj a kúpa nehnuteľnosti

Pridané: 8.12.2020

V minulých článkoch som písala napríklad aj o tom, aká Vás čaká odvodová a daňová povinnosť po predaji Vašej nehnuteľnosti, alebo o tom, ako pripraviť Vašu nehnuteľnosť na predaj. Viac TU.

Mnoho ľudí sa ma pýta, ako prebieha proces prepisu vlastníckeho práva na katastri, teda kedy sa stávate vlastníkom nehnuteľnosti.

Vlastníkom nehnuteľnosti sa nestávate podpisom kúpnej zmluvy, ale až povolením vkladu i napriek tomu, že podpisom kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami je zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti platná.

Vklad je úkon katastrálneho odboru príslušného okresného úradu. Podáva sa na tom okresnom úrade, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Konanie o návrhu na vklad sa završuje až na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu.

Môže sa stať, že zápis na nového majiteľa neprebehne, kataster konanie preruší, zastaví alebo ho úplne zamietne. Kedy má na to kataster dôvody? Aké náležitosti musí obsahovať návrh na vklad?

 

NÁVRH  NA  VKLAD  MUSÍ  OBSAHOVAŤ:

- meno priezvisko a miesto trvalého pobytu /fyzická osoba/, obchodné meno, názov a sídlo /právnická osoba/

- označenie katastrálneho odboru okresného úradu

- označenie právneho úkonu.

 

PRÍLOHY  K  NÁVRHU  NA  VKLAD:

Prílohy k návrhu na vklad ustanovuje katastrálny zákon. Prílohou je napríklad:

-  zmluva v dvoch vyhotoveniach, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, alebo

-  vyhlásenie správcu, že predávajúci nemá nedoplatky ani dlhy na úhradách za služby spojené s prevádzaným bytom. Vyhlásenie správcu je potrebné pri predaji bytu.

Ak návrh na vklad nemá predpísané náležitosti, konanie sa preruší a kataster vyzve účastníka, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak sú nedostatky opravené, doplnené, kataster vklad povolí, ak nie, tak sa konanie zastavuje, a pre zavkladovanie vlastníctva bude potrebné podať nový návrh.

 

KEDY  KATASTER  PRERUŠÍ  KONANIE  O  NÁVRHU  NA  VKLAD?

- ak sa začalo konanie o predbežnej otázke

- ak nebol včas a v správnej výške zaplatený poplatok

- ak bol účastník konania vyzvaný, aby predložil verejnú listinu, alebo bol vyzvaný aby odstránil nedostatky návrhu, príloh

- ak to zhodne navrhli všetci účastníci konania

- ak bolo účastníkovi predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou

- ak je právo nakladať s nehnuteľnosťou obmedzené podľa osobitého predpisu.

 

KEDY  KATASTER  ZASTAVÍ  KONANIE  O  NÁVRHU  NA  VKLAD?

- ak návrh nepodal účastník konania

- ak účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad

- ak už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad z dôvodu, že zmluva má právne nedostatky

- ak účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili

- ak v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok

- ak účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh

- ak vo veci koná iný príslušný okresný úrad.

 

ZÁVEROM:  Kataster má zo zákona povinnosť rozhodnúť o návrhu na vklad do 30 dní, ale niekedy sa stane, že sa predĺži táto zákonom stanovená lehota a zápis sa predlžuje. Je to v prípade, že katastrálny úrad nestíha realizovať zápisy.

V prípade, že zmluva o prevode nehnuteľnosti bola autorizovaná advokátom, kataster rozhodne o návrhu do 20 dní, v prípade zrýchleného konania o návrhu na vklad do 15 dní.

Odporúčam Vám dať si vypracovať návrh na vklad a zmluvu o prevode nehnuteľnosti advokátovi, ktorý už vie, aké náležitosti majú dokumenty obsahovať, aby sa predišlo prerušeniu, poprípade zastaveniu konania.

 


 Mgr. Andrea Repáňová
certifikovaný realitný maklér

Venujem sa predaju i prenájmu 
nehnuteľností v Bratislave a širšom okolí. Vo svete realít sa intenzívne pohybujem už viac ako 7 rokov, počas ktorých som úspešne zrealizovala desiatky obchodov a poskytla klientom množstvo cenných rád a tipov. 

Všetky články autora -->


 

Potrebujete poradiť? Napíšte mi