Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info


Formy vlastníctva

Pridané: 1.6.2020

V tomto článku by som vám rada ozrejmila, aké práva a povinnosti máte, ak vlastníte nehnuteľnosť.

Viete ako je to v prípade, ak ste uzavreli práve manželstvo? Čo nie je súčasťou BSM?

Ako vlastník, v tomto prípade nehnuteľnosti, máte oprávnenie vec držať, užívať a požívať jej plody a úžitky a právo disponovať s vecou /zameniť, zničiť, predať alebo darovať/.

Poznáme niekoľko druhov súkromného vlastníctva:

- výlučné vlastníctvo,

- podielové spoluvlastníctvo alebo,

- bezpodielové spoluvlastníctvo.

Ak vlastníte nehnuteľnosť ako výlučný vlastník, ste jediným vlastníkom, jediný človek, ktorý rozhoduje napríklad o tom, kedy predať nehnuteľnosť, kedy poorať pozemok, komu prenajať byt a podobne. Na liste vlastníctva ste vedený v podiele 1/1. Tento podiel vyjadruje, že jednu vec vlastní iba jedna osoba.

Ďalšia forma vlastníctva je spoluvlastníctvo

Ako už vyplýva z názvu podielové spoluvlastníctvo, ide o viacero spoluvlastníkov, minimálne dvoch. Nehnuteľnosť vlastnia v podiele. Je to miera akou sa spoluvlastník podieľa na právach a povinnostiach spoločnej veci. Na liste vlastníctva býva vyjadrený zlomkom. Napríklad 2/3, 1/3, 2/4 a pod.V praxi to znamená, že nie ste vlastníkom určitej časti, ale máte podiel na celej spoločnej nehnuteľnosti, na každej časti, doslova na každom atóme.

Pri hospodárení s nehnuteľnosťou v podielovom spoluvlastníctve, rozhoduje väčšinový princíp spoluvlastníckych podielov. Rozhoduje ten názor, ktorý získa nadpolovičnú podporu. Teda ak máme napríklad štyroch spoluvlastníkov, v pomere podielov napríklad:  A - 35%, B - 30%, C - 10% a D - 25%, tak hlasy  A a B spolu (65%) získali nadpolovičnú väčšinu.

Avšak pri predaji v tomto prípade potrebujete súhlas všetkých spoluvlastníkov. So svojim podielom môžete nakladať podľa seba, avšak pri predaji svojho podielu musíte tento podiel ponúknuť najskôr ostatným spoluvlastníkom. Ak neprejavia záujem, až potom svoj podiel môžete predať cudzej osobe.

Podielový spoluvlastník má tie isté práva a povinnosti ako výlučný vlastník s tým obmedzením, že rovnaké práva a povinnosti k spoločnej veci patria aj ostatným spoluvlastníkom.

Bezpodielové spoluvlastníctvo /BSM/ vzniká len medzi manželmi a vzniká zo zákona uzavretím manželstva. Všetko, čo manželia nadobudnú dňom uzavretia manželstva je spoločným majetkom manželov. V tomto prípade nemáte podiel na nehnuteľnosti, ale vlastníte celú vec obaja rovnako.

Čo nie je súčasťou BSM?

- všetok majetok čo nadobudnete pred uzavretím manželstva,

- majetok získaný darom alebo dedičstvom,

- nehnuteľnosť vydaná v rámci reštitučných predpisov,

- veci slúžiace osobnej potrebe a výkonu povolania.

Podiel na liste vlastníctva je vyjadrený ako 1/1 u manžela i manželky.

Snažila som sa vás oboznámiť s formami vlastníctva. Samozrejme vynára sa tu mnoho ďalších otázok spojených s touto tematikou.Je ich mnoho. Stretla som sa napríklad s otázkou, čo v prípade, ak chcel jeden z manželov  nadobudnúť nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva, počas trvania manželstva. Robí sa to formou zúženia bezpodielového vlastníctva a v tomto prípade je nutná notárska zápisnica.Má to predpísané postupy, ktoré treba dodržať. Preto ak nemáte dostatočné právnické vzdelanie, odporúčam zveriť predaj vašej nehnuteľnosti do rúk odborníkov.

Ná záver si dovolím pripomenúť citát Giordana Bruna:

"Malá chyba na začiatku sa stane veľkou na konci"

 


 Mgr. Andrea Repáňová
certifikovaný realitný maklér

Venujem sa predaju i prenájmu 
nehnuteľností v Bratislave a širšom okolí. Vo svete realít sa intenzívne pohybujem už viac ako 7 rokov, počas ktorých som úspešne zrealizovala desiatky obchodov a poskytla klientom množstvo cenných rád a tipov. 

Všetky články autora -->


 

Potrebujete poradiť? Napíšte mi