Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info


Dedičstvo. Radosť alebo starosť?

Pridané: 20.4.2022

Skoro každý z nás sa vo svojom živote stretne s dedičským právom, či už ako dedič, alebo ako poručiteľ.

Čo také dedenie obnáša?

Niekomu prináša radosť, niekomu starosť.

Je dobré poznať aspoň základné práva dedičov a tiež právne možnosti poručiteľa rozhodnúť o svojom majetku pre prípad smrti.

 

Pre lepšie pochopenie niektorých súvislostí si prečítajte článok dole, v ktorom sa okrem iného dozviete aj to:

- koho nemožno vydediť

- či je možné dedičstvo  odmietnuť a za akých podmienok.

Taktiež sa pozrieme na to, ako predať zdedený majetok.

 

Kto je dedič a kto poručiteľ?

 

- dedič je osoba, ktorá zdedí majetok

- poručiteľ je osoba, ktorej majetok sa bude dediť

Po smrti poručiteľa je súdom poverený notár, ktorý vykonáva súpis jeho majetku a dlhov, určuje hodnotu dedičstva.

Jedná sa o hnuteľné i nehnuteľné veci, cenné papiere, pohľadávky, úspory, práva a nároky. Môže sa stať, že dlhy budú prevyšovať majetok poručiteľa

 

Čo patrí do dedičstva po zomrelom?

 

- celý majetok zomrelého

- dlhy zomrelého

 

Každý dedič môže dedičstvo odmietnuť, nemožno niekomu nanútiť dedičstvo proti jeho vôli.

Dedič tak môže urobiť do jedného mesiaca od kedy bol dedič o práve dedičstvo odmietnuť poučený.

 

No nemožno odmietnuť iba časť dedičstva, odmietnuť sa dá dedičstvo v celku a bez výhrad a pripomienok.

 

Dedičstvo je možné nadobudnúť:

 

- zo závetu

- zo zákona

 

Dedenie zo závetu:

 

Závet možno spísať tromi formami:

- závet vo forme notárskej zápisnice

- závet napísaný vlastnou  rukou

- závet zriadený v inej forme za účasti svedkov

 

Zákon rešpektuje vôľu poručiteľa a dedičstvo bude medzi dedičov prerozdelené podľa platného závetu (testamentu).

Závet (testament) môže spísať akákoľvek fyzická osoba, v ktorej poručiteľ ustanoví dediča/dedičov. 

Závet môže obsahovať i konkrétne práva i veci, ktoré chce, aby sa po jeho smrti zdedili. Zvyčajne je spísaný a uložený u notára.

 

Poručiteľ voľne rozhoduje o svojom majetku, nesmie však opomenúť svoje deti v zákonom vyžadovanej časti.

Ak ide o dieťa neplnoleté, musí podľa závetu dostať aspoň toľko, koľko by bol jeho podiel podľa pravidiel dedenia zo zákona.

Plnoleté dieťa nemožno opomenúť v polovici tohto zákonného podielu.

 

Dedenie zo zákona:

 

Zo zákona sa dedí, ak poručiteľ nezanechal poslednú vôľu, teda platný závet.

Pri tejto forme dedenia sú stanovené 4 skupiny dedičov.

Ak nie sú splnené podmienky pre dedenie v jednej skupine dedičov, dedí sa podľa pravidiel pre nasledujúcu skupinu.

V prvej skupine dedia deti a manžel/manželka. Ak by deti z akéhokoľvek dôvodu nededili, prechádza tento podiel na ich deti, alebo potomkov. Dedí sa rovným dielom.

Druhá dedičská skupina prichádza na rad vtedy, ak poručiteľ, teda zomrelý nemá deti. Tu dedia manžel/manželka, jeho rodičia a tí, ktorí žili s poručiteľom v spoločnej domácnosti najmenej rok pred smrťou, alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

V tretej skupine dedia súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou  v spoločnej domácnosti, alebo boli odkázaný výživou na poručiteľa.

Štvrtou skupinou sú prarodičia poručiteľa, prípadne ich deti.

Ak by podľa tohto kľúča nededil nikto, dedičstvo pripadne štátu.

 

Predaj zdedeného majetku:

 

Čo sa týka určenia všeobecnej ceny dedičstva, je možné požiadať znalca o vyhotovenie znaleckého posudku. Môžu tak urobiť priamo dediči.

Po skončení dedičského konanie je potrebné vykonať prepis na katastri.

Stačí ak na kataster podáte návrh na zmenu vlastníctva a doložíte k návrhu uznesenie o dedičstve.

Ak kataster povolí vklad, stávate sa majiteľom nehnuteľnosti a potom už viete danú nehnuteľnosť predať.

Po nájdení kupujúceho sa pripraví štandardná kúpna zmluva a môže prebehnúť predaj nehnuteľnosti.

 

Pomohla som s predajom bytov viacerým predávajúcim, či už proces dedenia bol na začiatku, alebo ukončený

a preto.....

ak potrebujete pomoc pri predaji :

 

zavolajte mi na telefónne číslo: 0918 409 402 alebo ma kontaktujte iným spôsobom

a dohodneme si nezáväznú konzultáciu kde zistíme ako Vám viem pomôcť. 

 

P.S: Ak neviete kde začať pri predaji Vášho bytu, kliknite na tlačidlo dole a stiahnite si návod,

ako vďaka 3 účinným krokom môžete predať byt o 2000-5000 eur drahšie (a to i bez pomoci makléra)

 

 


 Mgr. Andrea Repáňová
certifikovaný realitný maklér

 

www.andreareality.sk

Všetky články autora -->


 

Potrebujete poradiť? Napíšte mi